Gamblemaniacs

5 maj 2023
Baccarat

De mest kända versionerna av Baccarat

Baccarat är ett av de mest populära casinospelen i världen och uppskattas av både storspelare och hobbyspelare. Det har spelats i århundraden och med tiden har olika versioner av spelet vuxit fram. Varje version har sina egna unika regler och funktioner, vilket gör dem tilltalande för olika typer av spelare. I den här artikeln kommer vi att utforska de mest kända versionerna av baccarat, inklusive Punto Banco, Chemin de Fer, Baccarat Banque, Mini Baccarat, Super 6 Baccarat och EZ Baccarat.

Vi kommer att undersöka skillnaderna mellan varje version och ge en kort översikt över reglerna för varje version. Oavsett om du är en erfaren baccaratspelare eller en nybörjare kommer den här artikeln att ge dig värdefulla insikter i baccaratvärlden och dess olika versioner.

Baccarat är ett populärt kortspel som finns i flera versioner. Här är några av de mest kända versionerna av spelet:

 1. Punto Banco: Detta är den mest populära versionen av baccarat, även känd som nordamerikansk baccarat. Det är ett hasardspel där spelarna satsar på att antingen spelaren eller banken vinner.
 2. Chemin de Fer: Den här versionen av baccarat spelas med sex kortlekar och är vanligare i Europa. I det här spelet turas spelarna om att vara bankir, och målet är att ha en hand med ett totalt värde på 9 eller så nära det som möjligt.
 3. Baccarat Banque: Denna version av baccarat liknar Chemin de Fer, men med några skillnader. I Baccarat Banque sitter bankiren kvar under hela spelet, och spelaren kan välja att dra ett tredje kort eller inte.
 4. Mini Baccarat: Detta är en mindre version av Punto Banco, med lägre minimiinsatser och snabbare spel. Den spelas på ett mindre bord och är populär på både landbaserade och onlinekasinon.
 5. Super 6 Baccarat: I denna version av baccarat, om banken vinner med en hand på totalt 6, kommer spelare som satsat på banken att få en utbetalning på endast hälften av sin ursprungliga insats. Denna version är också känd som Punto 2000.
 6. EZ Baccarat: Denna version av baccarat har förenklade regler för dragningen av det tredje kortet, och den eliminerar den provision som betalas för vinnande bankersatsningar i traditionell Punto Banco.

Detta är bara några av de mest populära versionerna av baccarat, men det kan också finnas andra regionala eller lokala varianter.

Punto Banco

Punto Banco är den vanligaste versionen av spelet baccarat, och det är också känt som nordamerikanskt baccarat. Det är ett hasardspel där spelarna satsar på att antingen spelaren (Punto) eller banken (Banco) ska vinna, eller på oavgjort mellan de två händerna.

Reglerna för Punto Banco är relativt enkla. Spelet spelas med sex eller åtta kortlekar och målet är att få en hand med ett totalt värde på 9 eller så nära 9 som möjligt. Varje kort i kortleken har ett poängvärde; kort 2 till 9 är värda sitt nominella värde, 10-tal och bildkort (knektar, damer och kungar) är värda 0 poäng och ess är värda 1 poäng.

I början av spelet får spelaren och bankiren två kort var. Om antingen spelaren eller bankiren får 8 eller 9 från de två första korten kallas detta en "natural" och spelet avslutas. Om ingen av dem har en natural får spelaren dra ett tredje kort, beroende på följande regler:

 • Om spelarens totala summa är 5 eller mindre drar de ett tredje kort.
 • Om spelarens totala summa är 6 eller 7, står de och drar inte ett tredje kort.
 • Om spelaren står, måste banken dra ett tredje kort om deras totala summa är 5 eller mindre.

När alla kort har delats ut vinner handen med det högsta totala värdet. Om spelarens hand vinner, betalar alla satsningar på spelaren 1:1 och alla satsningar på banken förlorar. Om bankens hand vinner, betalar alla satsningar på banken 1:1 och alla satsningar på spelaren förlorar. Om det blir oavgjort, betalar spel på oavgjort 8:1 eller 9:1, beroende på kasinots regler.

I Punto Banco tar kasinot vanligtvis en provision på 5% på alla vinnande bankerspel, vilket är anledningen till att bankerspel har något lägre odds än spelarespel. Denna provision tas ofta ut efter att kortskon har tagit slut eller efter att ett förutbestämt antal händer har spelats.

Järnväg

Chemin de Fer är en version av baccaratspelet som ofta spelas i Frankrike och andra delar av Europa. Det är ett hasardspel där spelarna satsar på resultatet av spelet, och målet är att ha en hand med ett totalt värde på 9 eller så nära 9 som möjligt.

Reglerna för Chemin de Fer skiljer sig något från den mer allmänt kända versionen av baccarat, Punto Banco. I Chemin de Fer turas spelarna om att vara bankir, och varje spelare har möjlighet att satsa mot bankiren eller satsa på sin egen hand.

Spelet spelas med sex kortlekar och varje kort har ett poängvärde. Kort 2 till 9 är värda sitt nominella värde, 10:or och bildkort (knektar, damer och kungar) är värda 0 poäng och ess är värda 1 poäng.

I början av spelet delar banken ut två kort med bildsidan nedåt till sig själv och två kort med bildsidan uppåt till spelaren med den högsta insatsen. Spelaren kan sedan välja att dra ett tredje kort eller inte, beroende på följande regler:

 • Om spelarens totala summa är 0 till 4 drar de ett tredje kort.
 • Om spelarens totala summa är 5 eller 6, kan de välja att dra ett tredje kort eller stå.
 • Om spelaren står måste banken dra ett tredje kort om deras totala summa är 5 eller mindre.

När alla kort har delats ut vinner den hand som har det högsta totala värdet. Om spelarens hand vinner betalar banken ut beloppet för spelarens insats, och om bankens hand vinner går spelarens insats förlorad. Om det blir oavgjort återbetalas insatserna till spelarna.

I Chemin de Fer måste banken täcka alla insatser som placeras mot dem, och de andra spelarna turas om att vara banken. Kasinot tar en provision på bankirens vinster, vilket vanligtvis är 5%. Denna version av baccarat anses vara mer strategisk än Punto Banco, eftersom spelarna kan fatta beslut om när de ska dra ett tredje kort och om de ska satsa mot bankiren eller inte.

Baccarat Banque

Baccarat Banque är en version av spelet baccarat som ofta spelas i Europa, särskilt i Frankrike. Det är ett hasardspel där spelarna satsar på resultatet av spelet, och målet är att ha en hand med ett totalt värde på 9 eller så nära 9 som möjligt.

Reglerna för Baccarat Banque liknar Chemin de Fer, eftersom spelarna turas om att vara bankir, men det finns några viktiga skillnader. I Baccarat Banque förblir bankiren densamma under hela spelet, och de andra spelarna kan bara satsa mot bankirens hand.

Spelet spelas med tre kortlekar och varje kort har ett poängvärde. Kort 2 till 9 är värda sitt nominella värde, 10:or och bildkort (knektar, damer och kungar) är värda 0 poäng och ess är värda 1 poäng.

I början av spelet delar banken ut två kort med bildsidan nedåt till sig själv och två kort med bildsidan uppåt till spelaren med den högsta insatsen. Spelaren kan sedan välja att dra ett tredje kort eller inte, beroende på följande regler:

 • Om spelarens totala summa är 0 till 4 drar de ett tredje kort.
 • Om spelarens totala summa är 5 eller 6, kan de välja att dra ett tredje kort eller stå.
 • Om spelaren står, måste banken dra ett tredje kort om deras totala summa är 5 eller mindre.

När alla kort har delats ut vinner den hand som har det högsta totala värdet. Om spelarens hand vinner betalar banken ut beloppet för spelarens insats, och om bankens hand vinner går spelarens insats förlorad. Om det blir oavgjort återbetalas insatserna till spelarna.

I Baccarat Banque måste banken täcka alla insatser som görs mot den, och de andra spelarna kan bara satsa mot bankens hand. Kasinot tar en provision från bankens vinster, vilket vanligtvis är 5%. Denna version av baccarat anses också vara mer strategisk än Punto Banco, eftersom spelarna kan fatta beslut om när de ska dra ett tredje kort och om de ska satsa mot bankiren eller inte.

Mini Baccarat

Mini Baccarat är en förenklad version av baccaratspelet som vanligtvis spelas på landbaserade och onlinekasinon. Det liknar de mer traditionella versionerna av baccarat men med några mindre skillnader i regler och satsningsalternativ.

Reglerna för Mini Baccarat är ganska enkla, vilket gör det till ett perfekt spel för nybörjare. Spelet spelas med en enda kortlek och varje kort har ett poängvärde. Kort 2 till 9 är värda sitt nominella värde, 10:or och bildkort (knektar, damer och kungar) är värda 0 poäng och ess är värda 1 poäng.

I början av spelet delar dealern ut två kort med bildsidan nedåt till spelaren och bankiren. Målet med spelet är att få en hand med ett totalt värde på 9 eller så nära 9 som möjligt.

Om antingen spelaren eller banken har en hand med ett totalt värde på 8 eller 9, kallas detta för en "natural" och spelet är över. Spelaren med handen med högre värde vinner och insatserna betalas ut i enlighet med detta.

Om varken spelaren eller banken har ett naturligt kort fortsätter spelet. Spelaren har möjlighet att dra ett tredje kort om deras hand har ett totalt värde på 0 till 5, och de måste stå om deras hand har ett värde på 6 eller 7.

Bankmannens beslut att dra ett tredje kort är mer komplext, eftersom det beror på värdet på den egna handen och värdet på spelarens hand. Bankiren måste dra ett tredje kort om hans hand har ett totalt värde på 0 till 2, och han måste stå om hans hand har ett värde på 7. Om hans hand har ett värde på 3 till 6, kan han dra ett tredje kort beroende på värdet på spelarens hand.

När alla kort har delats ut vinner den hand som har det högsta totala värdet. Om spelarens hand vinner är utbetalningen jämna pengar, och om bankens hand vinner är utbetalningen vanligtvis 95% av insatsbeloppet. Om det blir oavgjort återbetalas satsningarna på spelaren och banken, medan satsningar på oavgjort vanligtvis betalas ut med 8 till 1 eller 9 till 1.

I Mini Baccarat kan spelarna satsa på spelarens hand, bankens hand eller oavgjort. Insatsalternativen visas vanligtvis på en bordslayout framför dealern, och spelarna placerar sina insatser innan korten delas ut.

Super 6 Baccarat

Super 6 Baccarat, även känt som Punto 2000, är en version av baccaratspelet som ofta spelas på asiatiska kasinon. Den liknar de mer traditionella versionerna av baccarat men med några mindre skillnader i regler och utbetalningar.

Reglerna för Super 6 Baccarat är mycket lika de för standard baccarat. Spelet spelas med en sko med åtta kortlekar, och varje kort har ett poängvärde. Kort 2 till 9 är värda sitt nominella värde, 10:or och bildkort (knektar, damer och kungar) är värda 0 poäng och ess är värda 1 poäng.

I början av spelet delar dealern ut två kort med bildsidan nedåt till spelaren och bankiren. Målet med spelet är att få en hand med ett totalt värde på 9 eller så nära 9 som möjligt.

Om antingen spelaren eller banken har en hand med ett totalt värde på 8 eller 9, kallas detta för en "natural" och spelet är över. Spelaren med handen med högre värde vinner och insatserna betalas ut i enlighet med detta.

Om varken spelaren eller banken har ett naturligt kort fortsätter spelet. Spelaren har möjlighet att dra ett tredje kort om deras hand har ett totalt värde på 0 till 5, och de måste stå om deras hand har ett värde på 6 eller 7.

Bankmannens beslut att dra ett tredje kort är mer komplext, eftersom det beror på värdet på den egna handen och värdet på spelarens hand. Bankiren måste dra ett tredje kort om hans hand har ett totalt värde på 0 till 2, och han måste stå om hans hand har ett värde på 7. Om hans hand har ett värde på 3 till 6, kan han dra ett tredje kort beroende på värdet på spelarens hand.

Den största skillnaden i Super 6 Baccarat är utbetalningen för en vinnande bankinsats. Om banken vinner med ett totalt värde på 6, är utbetalningen 1 till 2 istället för den vanliga utbetalningen med jämna pengar. Detta beror på att bankspelet i Super 6 Baccarat också inkluderar ett sidospel som kallas "Super 6". Denna sidosatsning vinner om banken vinner med ett totalt värde på 6, och den betalar ut till odds på 12 till 1.

I Super 6 Baccarat kan spelarna satsa på spelarens hand, bankens hand eller oavgjort. Satsningsalternativen visas vanligtvis på en bordslayout framför dealern, och spelarna placerar sina satsningar innan korten delas ut. Spelet spelas med en kommission på bankernas satsningar, som vanligtvis är 5%.

Ez Baccarat

EZ Baccarat är en version av baccaratspelet som uppfanns av en kasinooperatör i Kalifornien på 2000-talet. Den största skillnaden mellan EZ Baccarat och andra versioner av baccarat är elimineringen av provisionen på 5 % på bankersatsningar. Istället introducerar spelet en ny regel som ger en annan utbetalning för bankers vinster under vissa omständigheter.

Reglerna för EZ Baccarat liknar dem för traditionell baccarat. Spelet spelas med en sko med åtta kortlekar, och varje kort har ett poängvärde. Kort 2 till 9 är värda sitt nominella värde, 10:or och bildkort (knektar, damer och kungar) är värda 0 poäng och ess är värda 1 poäng.

I början av spelet delar dealern ut två kort med bildsidan nedåt till spelaren och bankiren. Målet med spelet är att få en hand med ett totalt värde på 9 eller så nära 9 som möjligt.

Om antingen spelaren eller banken har en hand med ett totalt värde på 8 eller 9, kallas detta för en "natural" och spelet är över. Spelaren med handen med högre värde vinner och insatserna betalas ut i enlighet med detta.

Om varken spelaren eller banken har ett naturligt kort fortsätter spelet. Spelaren har möjlighet att dra ett tredje kort om deras hand har ett totalt värde på 0 till 5, och de måste stå om deras hand har ett värde på 6 eller 7.

Bankmannens beslut att dra ett tredje kort är mer komplext, eftersom det beror på värdet på den egna handen och värdet på spelarens hand. Bankiren måste dra ett tredje kort om hans hand har ett totalt värde på 0 till 2, och han måste stå om hans hand har ett värde på 7. Om hans hand har ett värde på 3 till 6, kan han dra ett tredje kort beroende på värdet på spelarens hand.

I EZ Baccarat är den största skillnaden introduktionen av Dragon 7 och Panda 8 sidobet. Dessa spel erbjuder utbetalningar baserade på specifika vinnande kombinationer i spelet.

Sidobettet Dragon 7 vinner om banken vinner med ett totalt värde på 7, och det betalar ut till oddset 40 till 1. Sidobettet Panda 8 vinner om spelaren vinner med ett totalt värde på 8, och det betalar ut till oddset 25 till 1.

I EZ Baccarat kan spelarna satsa på spelarens hand, bankens hand eller oavgjort. Satsningsalternativen visas vanligtvis på en bordslayout framför dealern, och spelarna placerar sina satsningar innan korten delas ut. Till skillnad från andra versioner av baccarat finns det ingen kommission på bankersatsningar, och vinnande bankersatsningar betalar jämna pengar om inte bankiren vinner med en Dragon 7, i vilket fall utbetalningen är till odds 1 till 1.

Kommentarer (0)
Lägg till en kommentar

Du måste vara inloggad för att lägga till en kommentar