Gamblemaniacs

18. mai 2023
Casino Blogg

Historien bak MIT Blackjack Team

MIT Blackjack Team er en legendarisk gruppe studenter og tidligere studenter fra Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard University og andre ledende universiteter som brukte korttellingsteknikker og mer sofistikerte strategier for å slå kasinoer i blackjack over hele verden. Teamet og dets etterfølgere hadde suksess fra 1979 til begynnelsen av det 21. århundre. På det meste tjente teamet opptil 400 000 dollar per helg.

Opprinnelsen til MIT Blackjack Team kan spores tilbake til 1979. Et kurs kalt "How to Gamble If You Must" ble undervist på MIT av en professor ved navn Edward Thorp. Thorp var matematikkprofessor med en mastergrad i fysikk og en doktorgrad i matematikk. Han var forfatteren av "Beat the Dealer", boken som i bunn og grunn ga opphav til korttelling. Kurset hans inkluderte de grunnleggende strategiene i blackjack og introduserte konseptet korttelling for studentene sine.

Etter kurset overhørte MIT-studenten J.P. Massar en samtale på en kinesisk restaurant i Cambridge om en planlagt tur til Atlantic City for å prøve ut korttellingsteknikkene i praksis. Massar ble nysgjerrig og ble med gruppen på helgeturen. Han fant ut at selv om teorien var god, måtte den praktiske utførelsen forbedres. Dette første forsøket var ikke spesielt vellykket, men det var kimen til en idé som etter hvert skulle bli til MIT Blackjack Team.

Oppbygging av teamet

Våren 1980 møtte Massar Bill Kaplan, en Harvard-utdannet siviløkonom som hadde drevet et vellykket blackjack-team i Las Vegas. Kaplan hadde perfeksjonert et system for lagspill og grundig spillertrening som gjorde laget svært vellykket. Massar spurte Kaplan om han var interessert i å lede et lag i Atlantic City. Kaplan sa ja, men bare på betingelse av at laget ble ledet etter hans strenge opplærings- og ledelsessystem.

Under Kaplans ledelse ble MIT Blackjack Team formalisert. Gruppen ble finansiert av anonyme investorer, og spillerne gjennomgikk grundig opplæring og testing før de fikk lov til å spille. Laget ble strukturert som en bedrift, med spillerne som investorer og Kaplan som administrerende partner. De satset 89 000 dollar, og i løpet av bare ti uker hadde laget nesten doblet den opprinnelige investeringen.

Teamets storhetstid

I løpet av de neste årene ekspanderte teamet og fortsatte å vinne, noen ganger så mye som 400 000 dollar på en helg. Suksessen var et resultat av omhyggelig korttelling, lagbasert spill og avanserte teknikker for å unngå å bli oppdaget av kasinoene. Lagets strategier var basert på Thorps korttellingsmetoder, men de la til egne innovasjoner, blant annet et sofistikert signalsystem og ulike former for kamuflasje for å lure kasinopersonalet.

Teamet opererte i flere grupper, hver bestående av noen få spillere, en kontrollør (som overvåket bordene og signaliserte når tellingen var gunstig) og en "storspiller" (som plasserte store innsatser når de fikk signal om det). De brukte også shills for å distrahere kasinopersonalet og få lagets spill til å virke mer tilfeldig.

Medlemmene i teamet endret ofte utseende og identitet for å unngå å bli oppdaget, men etter hvert som gevinstene vokste, ble de også mer og mer overvåket av kasinopersonalet. Kasinoene begynte å bruke programvare for ansiktsgjenkjenning og hyret inn privatetterforskere for å infiltrere teamet.

Undergang og oppløsning

På begynnelsen av 1990-tallet, etter hvert som kasinoene forbedret mottiltakene sine, ble det stadig vanskeligere for MIT Blackjack Team å operere. Mange av teammedlemmene ble identifisert og utestengt fra kasinoene. I 1992 infiltrerte en privatetterforsker ved navn Andy Anderson teamet og utarbeidet en liste over medlemmene og deres dekknavn som ble distribuert til kasinoer over hele landet. Dette var et hardt slag mot gruppens virksomhet.

Teamet sto også overfor interne utfordringer. Med økende risiko og synkende avkastning oppstod det uenigheter om penger og ledelse. Dette førte til at det opprinnelige teamet ble oppløst i 1993, og medlemmene gikk hver til sitt. Noen fortsatte å bruke ferdighetene sine og lærte opp nye team, mens andre satset på andre karrierer.

Historien om MIT Blackjack Team tok ikke slutt med oppløsningen. Tidligere medlemmer fortsatte å danne mindre, uavhengige team og fortsatte å telle kort. Andre brukte sine analytiske ferdigheter på andre områder, for eksempel innen finans og teknologi. Arven etter teamet lever også videre i populærkulturen, og lagets bedrifter har inspirert flere bøker og filmer, blant annet filmen "21" fra 2008.

Teamets innsats førte også til betydelige endringer i kasinobransjen. Suksessen fikk kasinoene til å utvikle ny teknologi og nye strategier for å oppdage korttellere, inkludert mer sofistikerte overvåkningsteknikker og endringer i blackjack-reglene. Til tross for disse tiltakene er korttelling fortsatt en levedyktig, om enn utfordrende, strategi for dyktige spillere.

Historien om MIT Blackjack Team handler om intellekt, dristighet og innovasjon. Disse universitetsstudentene og nyutdannede utnyttet sine matematiske ferdigheter til å slå kasinoene i deres eget spill, og tjente millioner i prosessen. Historien deres er et bevis på styrken i strategisk tenkning, samarbeid og utholdenhet. Selv om det opprinnelige teamet ble oppløst, er deres innflytelse fortsatt merkbar i spillverdenen, akademia og populærkulturen. Historien om MIT Blackjack Team er en påminnelse om at med nok kreativitet og besluttsomhet er det mulig å snu oddsen til egen fordel, selv i et spill som er designet for å favorisere huset.

Kommentarer (0)
Legg til en kommentar

Du må være innlogget for å legge til en kommentar.