Gamblemaniacs

18 maj 2023
Casino Blog

Historien bakom MIT:s Blackjack-team

MIT Blackjack Team är en legendarisk grupp av studenter och före detta studenter från Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard University och andra ledande högskolor som använde korträkningstekniker och mer sofistikerade strategier för att slå kasinon i blackjack över hela världen. Teamet och dess efterföljare var framgångsrika från 1979 till början av 2000-talet. Under toppåren tjänade teamet upp till 400 000 USD per helg.

Ursprunget till MIT Blackjack Team går tillbaka till 1979. En kurs som hette "How to Gamble If You Must" gavs på MIT av en professor vid namn Edward Thorp. Thorp var matematikprofessor med en magisterexamen i fysik och en doktorsexamen i matematik. Han var författare till "Beat the Dealer", den bok som i princip gav upphov till korträkning. Hans kurs innehöll de grundläggande strategierna för blackjack och introducerade konceptet korträkning för sina studenter.

Efter kursen råkade en MIT-student vid namn J.P. Massar höra ett samtal på en kinesisk restaurang i Cambridge om en planerad resa till Atlantic City för att omsätta korträkningstekniken i praktiken. Massar blev nyfiken och följde med gruppen på deras weekendresa och upptäckte att även om teorin var sund så behövde den faktiska praktiken förfinas. Det första försöket var inte särskilt lyckat, men det var grogrunden till en idé som så småningom skulle växa till MIT Blackjack Team.

Att bygga upp teamet

Våren 1980 träffade Massar Bill Kaplan, en MBA-examen från Harvard som framgångsrikt hade drivit ett blackjack-team i Las Vegas. Kaplan hade fulländat ett system med lagspel och rigorös spelarutbildning som gjorde teamet mycket framgångsrikt. Massar frågade Kaplan om han skulle vara intresserad av att leda ett team i Atlantic City. Kaplan gick med på det, men bara på villkoret att teamet skulle ledas med hjälp av hans strikta utbildnings- och ledningssystem.

Under Kaplans ledning formaliserades MIT Blackjack Team. Gruppen finansierades av anonyma investerare och spelarna fick genomgå rigorös utbildning och tester innan de fick tillåtelse att spela. Teamet var strukturerat som ett företag, med spelarna som investerare och Kaplan som verkställande partner. De gjorde en första insats på 89 000 dollar, och på bara tio veckor hade teamet nästan fördubblat sin ursprungliga investering.

Teamets storhetstid

Under de kommande åren expanderade teamet och fortsatte att vinna, ibland så mycket som 400 000 USD under en helg. Deras framgångar var ett resultat av minutiös korträkning, lagbaserat spel och avancerade tekniker för att undvika upptäckt från kasinon. Teamets strategier baserades på Thorps korträkningsmetoder, men de lade till sina egna innovationer, inklusive användningen av ett sofistikerat signalsystem och olika former av kamouflage för att lura kasinopersonalen.

Teamet arbetade i flera grupper, var och en bestående av ett fåtal spelare, en kontrollant (som övervakade borden och signalerade när räkningen var gynnsam) och en "storspelare" (som placerade stora insatser när han fick en signal att göra det). De använde också bulvaner för att distrahera kasinopersonalen och få teamets spel att verka mer slumpmässigt.

Teammedlemmarna bytte ofta utseende och identitet för att undvika upptäckt, men i takt med att deras vinster växte blev även kasinopersonalen alltmer granskande. Kasinona började använda programvara för ansiktsigenkänning och anlitade privatdetektiver för att infiltrera teamet.

Nedgång och upplösning

I början av 1990-talet, när kasinona förbättrade sina motåtgärder, blev det allt svårare för MIT Blackjack Team att bedriva sin verksamhet. Många av teammedlemmarna identifierades och bannlystes från kasinon. År 1992 infiltrerade en privatdetektiv vid namn Andy Anderson teamet och sammanställde en lista över medlemmar och deras alias, som distribuerades till kasinon över hela landet. Detta var ett hårt slag mot teamets verksamhet.

Teamet stod också inför interna utmaningar. Med ökande risker och minskande avkastning började oenigheter om pengar och ledning att uppstå. Detta ledde till att det ursprungliga teamet upplöstes 1993, och medlemmarna gick skilda vägar. Vissa fortsatte att använda sina kunskaper och utbildade nya team, medan andra satsade på andra karriärer.

Historien om MIT Blackjack Team slutade inte med deras upplösning. Tidigare medlemmar fortsatte att bilda mindre, oberoende team och fortsatte sina korträkningsexplosioner. Andra använde sina analytiska färdigheter inom olika områden som finans och teknik. Teamets arv lever också vidare i populärkulturen, där deras bedrifter har tjänat som inspiration för flera böcker och filmer, framför allt filmen "21" från 2008.

Teamets insatser ledde också till betydande förändringar inom kasinobranschen. Deras framgångar fick kasinona att utveckla nya tekniker och strategier för att upptäcka korträknare, inklusive mer sofistikerade övervakningstekniker och ändringar i reglerna för blackjack. Trots dessa åtgärder är korträkning fortfarande en genomförbar, om än utmanande, strategi för skickliga spelare.

MIT Blackjack Teams historia är en historia om intellekt, djärvhet och innovation. Dessa studenter och akademiker utnyttjade sina matematiska kunskaper för att slå kasinon i deras eget spel och tjänade miljoner på kuppen. Deras historia är ett bevis på kraften i strategiskt tänkande, lagarbete och uthållighet. Även om det ursprungliga teamet upplöstes är deras inverkan fortfarande märkbar inom spelvärlden, den akademiska världen och populärkulturen. Historien om MIT Blackjack Team är en påminnelse om att med tillräckligt mycket kreativitet och beslutsamhet är det möjligt att tippa oddsen till din fördel, även i ett spel som är utformat för att gynna huset.

Kommentarer (0)
Lägg till en kommentar

Du måste vara inloggad för att lägga till en kommentar